Morten & Anne modtager betalinger per episode af Detox Din Hjerne

198 donorer giver tilsammen
DKK 3.391 per episode